Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Máy Công Cụ » Máy Ta Rô Trung Tâm CNC
• Giá cả phù hợp.
• Bước đệm tiến tới sản xuất hàng loạt.
• 3 Models
• Trung tâm ta rô 5 trục.
• Sản xuất chi tiết phức tạp.
• 2 Models
• Trung tâm ta rô ngang tốc độ cao 2 bàn làm việc.
• Sản xuất chi tiết phức tạp.
• 2 Models