Thép Chế Tạo Chi Tiết Máy

 

Chúng tôi là nhà phân phối thép của các công ty sản xuất thép uy tín, bao gồm Thép Cacbon, Thép Hợp Kim SCM (thanh tròn, tấm).
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

 

 

       

 

 

LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Hardness
JIS AISI DIN RUSSIA
Thép Cacbon S45C 1150 - - -
- - - - -
Thép Hợp Kim SCM SMn420 1320 - - -
SMn443 1345 - - -
SCM415 4115 1.7262 - -
SCM430 4130 - - -
SCM435 4137 - - -
SCM440 4140 1.7225 - -
SNCM439 4340 1.6565 - -
SNCM220H 8620 1.6523 - -
SUJ2 52100 1.3505 - -

 

 

SẢN PHẨM ›
Thép Dụng Cụ Hợp Kim