Akira Seiki_ Seri SL-MC
  >   Akira Seiki_ Seri SL-MC
Seri Tiện 2 Trục Có Chức Năng Phay
Thân Máy Được Đúc Theo Tiêu Chuẩn MEEHANETE
Băng Dẫn THK - Tăng Tải Cắt & Tốc Độ Gia Công
Đài Dao Phay Công Suất