Akira Seiki_ Seri SL
  >   Akira Seiki_ Seri SL
Seri Tiện 2 Trục
Thân Máy Được Đúc Theo Tiêu chuẩn MEEHANETE
Băng Dẫn THK - Tăng Tải Cắt & Tốc Độ Gia Công