Akira Seiki_ Seri SL300/350
  >   Akira Seiki_ Seri SL300/350
Seri Tiện Phức Tạp - Nhiều Trục
Thân Máy Được Đúc Theo Tiêu Chuẩn MEEHANETE
Hiệu Suất Trục Chính Phụ Cao
Đài Dao Phay Công Suất