Thép Gió
  >   Thép Gió
H51 / SKH51 / M2

 

Chúng tôi là nhà phân phối thép Nippon Koshuha và các nhà sản xuất thép uy tín khác - Thép gió (thanh tròn, tấm).
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

 

 
LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Hardness
NIPPON HITACHI DAIDO JIS AISI DIN RUSSIA
Thép Gió H51 YXM1 MH51 SKH51 M2 1.3343 - 60 ~ 65HRC