Thép Làm Khuôn Nhựa
  >   Thép Làm Khuôn Nhựa
KPM1 / S55C
KPMAX
KPM30 / P20
420M / SUS420J2 / 2083

 

Chúng tôi là nhà phân phối thép Nippon Koshuha và các nhà sản xuất thép uy tín khác - Thép làm khuôn nhựa (thanh tròn, tấm).
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

 

 

LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Hardness
NIPPON HITACHI DAIDO JIS AISI DIN RUSSIA
Thép Làm Khuôn Nhựa KPM1 - - S55C - - - 27 ~ 32HRC
KPMAX - - - - - - 27 ~ 32HRC
- HPM2 - - P20 group - - 27 ~ 33HRC
KPM30 HPM7 PX5 - P20 1.2311 - 27 ~ 33HRC
KAP2 CENA1 NAK80 - P21 1.2312 - 38 ~ 42HRC
420M HPM38 S-STAR SUS420J2 420 2083 - 30 ~ 36HRC
- - - S50C 1050 1.1210 - -