Thép Làm Việc Nguội
  >   Thép Làm Việc Nguội
KD11 / SKD11
KD11S / SKD11 Cải Tiến
KD12 / SKD12

 

Chúng tôi là nhà phân phối thép Nippon Koshuha và các nhà sản xuất thép uy tín khác    - Thép làm việc nguội (thanh tròn, tấm).
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

 

 

LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Hardness
NIPPON HITACHI DAIDO JIS AISI DIN RUSSIA
Thép Làm Việc Nguội KS3 SGT GOA SKS3 01 1.2510 9XBΓ 58 ~ 63HRC
KD11 SLD DC11 SKD11 D2 1.2739 X12MΦ 58 ~ 61HRC
KD11S - - - - - - 58 ~ 61HRC
KD12 - - SKD12 - - - 58 ~ 61HRC