Thép Làm Việc Nóng
  >   Thép Làm Việc Nóng
KDA / SKD61
KDA1 / SKD61 Cải Tiến

 

Chúng tôi là nhà phân phối thép Nippon Koshuha và các nhà sản xuất thép uy tín khác - Thép làm việc nóng (thanh tròn, tấm).
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

  

 
LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Hardness
NIPPON HITACHI DAIDO JIS AISI DIN RUSSIA
Thép Làm Việc Nóng KDA DAC DHA1 SKD61 H13 1.2344 4X5MΦIC 42 ~ 52HRC
KDA1 FDAC DH2F - H13M X40 - 42 ~ 52HRC
KTV - - SKT4 6F2 1.2714 - 35 ~ 45HRC