Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Thép Dụng Cụ Hợp Kim » Thép Làm Khuôn
Thép Làm Khuôn Nhựa

Thép Làm Khuôn Nhựa

• KPM1 / S55C

• KPMAX
• KPM30 / P20
• 420M / SUS420J2 / 2083

Số lần xem (1494)
• Chúng tôi là nhà phân phối thép Nippon Koshuha và các nhà sản xuất thép uy tín khác - Thép làm khôn nhựa (thanh tròn, tấm).
• Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách hàng bằng hàng có sẵn hoặc hợp đồng có thời hạn.

LOẠI THÉP MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
Nhà sản xuất NIPPON HITACHI DAIDO JIS AISI DIN RUSSIA Hardness
Thép làm khuôn nhựa KPM1 - - S55C - - - 27 ~ 32HRC
KPMAX - - - - - - 27 ~ 32HRC
- HPM2 - - P20 group - - 27 ~ 33HRC
KPM30 HPM7 PX5 -- P20 1.2311 - 38 ~ 42HRC
KAP2 CENA1 NAK80 - P21 1.2312 - 38 ~ 42HRC
420M HPM38 S-STAR SUS420J2 420 2083 - 30 ~ 36HRC
- - - S50C 1050 1.1210 - -