Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Máy Công Cụ » Máy Phay Đứng Trung Tâm CNC
• Tốc độ trục chính 9000 ÷ 11000 v/ph.
• Giá cả phù hợp.
• Khởi sự đầu tư.
• 6 Models
• Tốc độ trục chính 9000 ÷ 12000 v/ph.
• Hiệu suất gia công cao.
• Gia công nhanh hơn.
• 18 Models
• Tốc độ trục chính 14000 ÷ 15000 v/ph.
• Tốc độ gia công cao.
• Gia công chính xác cao.
• 9 Models
• Tốc độ trục chính cao với BT50.
• Tốc độ trục chính 8000 v/phút.
• Gia công tốc độ cao với BT50.
• 4 Models