Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Phụ kiện máy công cụ » Thiết Bị Cơ Khí
• Cung cấp và bảo trì Bearing trục X/Y/Z.
• Cung cấp và bảo trì Bearing trục chính.
• Cung cấp các loại vòng đai truc chính.
• Bảo trì, thay thế vòng đai.