Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Máy Công Cụ
• Tốc độ trục chính 3000 [6000] v/ph.
• Tốc độ gia công cao.
• Gia công chính xác cao.
• Kiểu côn trục chính BBT50

• Tốc độ trục chính 9000 ÷ 11000 v/ph.
• Giá cả phù hợp.
• Khởi sự đầu tư.
• 6 Models
• Tốc độ trục chính 9000 ÷ 12000 v/ph.
• Hiệu suất gia công cao.
• Gia công nhanh hơn.
• 18 Models
• Tốc độ trục chính 14000 ÷ 15000 v/ph.
• Tốc độ gia công cao.
• Gia công chính xác cao.
• 9 Models
• Tốc độ trục chính cao với BT50.
• Tốc độ trục chính 8000 v/phút.
• Gia công tốc độ cao với BT50.
• 4 Models
• Ứng dụng gia công công nghệ mới.
• Giá cả phù hợp.
• Gia công tốc độ cao với BT40.
• 2 Models
• 2-speed gearbox allow stable spindle speed.
• Servo-driven hydraulic turret with 12 station.
• Max. Swing: 900 mm.
• Max. Length: 1300 / 2000 / 2900 / 3900 / 4900 mm.
• Programmable tailstock with MT6 taper.
• Băng dẫn THK - Tăng tải cắt & Tốc độ gia công cao.
• Seri tiện 2 trục.
8 Models
• Băng dẫn THK - Tăng tải cắt & Tốc độ gia công cao.
• Seri tiện 2 trục có chức năng phay.
• 5 Models
• Giá cả phù hợp.
• Bước đệm tiến tới sản xuất hàng loạt.
• 3 Models
• Trung tâm ta rô 5 trục.
• Sản xuất chi tiết phức tạp.
• 2 Models
• Trung tâm ta rô ngang tốc độ cao 2 bàn làm việc.
• Sản xuất chi tiết phức tạp.
• 2 Models