Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Phụ kiện máy công cụ
• Cung cấp các loại nút nhấn chất lượng cao.
• Bảo trì và thay thế phụ kiện.
• DC 3-Wire Model , Shielded , 4 mm Dia.
• Sensing Distance 0.8 mm.
• Operation Mode NO , PNP.
• DC 3-Wire Model , Shielded , M12.
• Sensing Distance 2 mm.
• Operation Mode NO , NPN.
• MITSUBISHI MDS-B-SPJ2-110 spindle drive unit 11kW.
• Rated input: 3AC 200-230V 50/60Hz 40.0A (power board)
• Rated output: 11.0kW - 3AC 36A
Liên hệ: 0982066900
• DC 3-Wire Model , Shielded , M12.
• Sensing Distance 2 mm.
• Operation Mode NO , NPN.
• Cung cấp và bảo trì Bearing trục X/Y/Z.
• Cung cấp và bảo trì Bearing trục chính.
• Cung cấp các loại vòng đai truc chính.
• Bảo trì, thay thế vòng đai.
• Cung cấp các bộ điều khiển.
• Bảo trì, thay thế bộ điều khiển.