Vietnam English
Danh mục sản phẩm
Thép Dụng Cụ Hợp Kim
• KD11 / SKD11
• KD11S / SKD11S cải tiến
• KD12 / SKD12
• KDA / SKD61
• KDA1 / SKD61 cải tiến
• H51 / SKH51 / M2
• KPM1 / S55C
• KPMAX
• KPM30 / P20
• 420M / SUS420J2 / 2083
• S45C
• SCM440 / 4140
• SNCM439 / 4340
• Thép Inox - Thanh tròn
• Thép Inox - Thanh tấm