Vietnam English
Hình ảnh công ty
Điện thoại tư vấn
MÁY CÔNG CỤ CNC
   Mr. Lê Bình: 098.363.1095
THÉP DỤNG CỤ HỢP KIM
   Ms. Nguyễn Thị Linh: 0973.997.645
DỊCH VỤ
   Mr Lê Quýnh: 0982.066.900
Video
Greeting from Akira Seiki President Alan Kludjian
ACCUWAY UT-400 Super Heavy Duty CNC Lathe
Akira Seiki RMV250RT major show
Akira Seiki SV815 Cam Shaft
Akira Seiki SL 30 turning
Enshu GE480H